Reglement Toer voor het Goede Doel

Als deelnemer aan de Toer voor het Goede Doel ben je een gewone verkeersdeelnemer en deelname aan de tocht is dan ook geheel op eigen risico. Door inschrijving gaan deelnemers akkoord met onderstaande voorwaarden.

Het volgende reglement is van kracht:

  1. Met deelname verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
  2. Tijdens deelname aan de Toer voor het Goede Doel is het dragen van een valhelm verplicht.
  3. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
  4. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
  5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
  6. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
  7. Deelnemers rijden op eigen risico.
  8. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
  9. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade.