IN 2017 GAAN WE VOOR DRIE MISSIONIARE INITIATIEVEN. IN ZOETERMEER, ROTTERDAM en DEN HAAG!

Dat is het unieke van de Toer voor het Goede Doel: je zet je in voor de goede zaak en je steekt er nog wat van op ook. Lees hier meer over de drie missionaire initiatieven, waar het geld van de sponsortocht voor bestemd is:

1. PERRON - ZOETERMEER
Perron 61 en Perron Centrum zijn plaatsen van ontmoeting in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Hier zijn allerlei activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen waarin we iets voor onze buurt willen betekenen en de liefde van God willen doorgeven.

Elke zondag is er een Perronmeeting, een ontmoeting voor iedereen die de behoefte heeft aan contact met mensen, op zoek is naar rust en behoefte heeft aan bezinning over het leven, geloven en God. De drempel is laag: bij de voorbereiding is ons uitgangspunt dat iemand die voor het eerst komt, zich welkom voelt en het programma goed kan volgen en begrijpen. Door onze aanpak willen we kerk-zijn op een manier die bij de mensen in Oosterheem past.

Waar gaat het sponsorgeld naar toe?

We willen met het sponsorgeld een huiskamer inrichten in Perron-centrum. Hier hopen we  jongeren gastvrij te ontvangen, Alphacursussen te organiseren en een prettige plek te creëren voor pastorale gesprekken. Naast de inrichting van de woonkamer willen we geld vrij maken voor strandvlaggen, waarmee we de zichtbaarheid van onze activiteiten vergroten. In de zomer hopen we een klein “festival” voor jong en oud van een paar dagen te organiseren in het heempark, in het centrum van Oosterheem.  Alle reden dus om veel geld bij elkaar te fietsen!

2. GELOVEN IN SPANGEN - ROTTERDAM

In de Rotterdamse wijk Spangen wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Veel van deze wijkbewoners zijn werkloos, zonder goede opleiding en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Maar het grootste probleem in de wijk is dat de verschillende groepen geen of weinig contact hebben met elkaar. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende (doel)groepen. De mensen die betrokken zijn bij Geloven in Spangen vormen een positieve uitzondering op de regel en vormen met elkaar een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met daad en Woord inzetten voor dit gebied, dat jarenlang het ‘afvoerputje’ van Rotterdam was.

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande initiatieven en in nauwe samenwerking met instanties als school en welzijnsorganisaties. Waar mogelijk worden wijkbewoners ingeschakeld. Geloven in Spangen brengt mensen in beweging en wil bij hen interesse voor het christelijk geloof wekken.

Zij weten zich daarnaast geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de programma’s die ze aanbieden staan onderlinge relaties centraal.

Wat gaat Geloven in Spangen met het sponsorgeld doen?

Wijkontbijt- Wekelijks wordt in Rotterdam Spangen een wijkontbijt georganiseerd; een open, gastvrije maaltijd. Niet voor alle bewoners van Spangen is het vanzelfsprekend om goed en voedzaam te eten. Met name mensen die ouder of alleen zijn, eten niet altijd goed. Tijdens het wijkontbijt wordt de onderlinge ontmoeting en goed en gezond eten met elkaar gecombineerd. Kosten per jaar: € 5.200

Camping Life - Veel kinderen uit de wijken Spangen en Tussendijken gaan nooit op vakantie. Geloven in Spangen organiseerde speciaal voor hen Camping Life, een tweedaags Sport & Spelprogramma met een nachtje kamperen midden in de wijk. Het initiatief voldeed aan de vraag want het eerste jaar bleven er 25 kinderen slapen, het jaar erna waren er 30 en deze zomer sliepen er 44 kinderen. Daarnaast deden er overdag nog ruim 100 andere kinderen mee.  Kosten per jaar: € 3.400

Samenkomsten – Elke zondag komt de pioniersgemeente bijeen in Het Kasteeltje, een wijkgebouw in Spangen. Hier viert de gemeente haar samenkomst en houdt zij aansluitend een lunch met elkaar. Maar de stoelen waar ze op zitten zijn oud en versleten. Wat zou het mooi zijn als we nieuwe kunnen aanschaffen. Kosten: € 5.000

3. LEVEN IN LAAK - DEN HAAG

Leven in Laak is een gemeentestichtingsproject in een multicultureel stadsdeel (40.000 inwoners) van Den Haag. Ooit was er veel kerkelijk leven, maar het laatste kerkgebouw is al lang geleden verkocht en dient nu als moskee. Leven in Laak is een missionair project om de grote groep interculturele twintigers en dertigers te zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. Sinds de start, in 2014, zijn wijkbewoners met verschillende kerkelijke achtergronden aangehaakt. Samen vormen zij het hart van deze geloofsgemeenschap. De activiteiten zijn gericht op ontmoeten én verbinden; een maaltijd of een borrel ontbreekt nooit.

Wat doen we?

Doe-Kerk: Elke eerste zaterdag van de maand gaan we klussen en tuinieren. Of we houden een voedselbankactie, waarbij deelnemers praktisch aan de slag gaan, omkijken naar elkaar en de wijk. We sluiten af met een maaltijdviering, waar we elkaar ontmoeten en waar woorden uit het evangelie centraal staan, die passen bij het thema van de dag. Eerst daden en later de woorden.

Bijbel-Date: vanuit het groeiende netwerk ontstond de vraag wat dat geloof en wat die Bijbelverhalen eigenlijk betekenen. Bijbel-Date is een laagdrempelige, maar niet simpele, manier om met mensen met en zonder kerkelijke achtergrond de Bijbel in te duiken en alle vragen te stellen. Iedere twee weken staat er staat een Bijbeltekst centraal met verschillende werkvormen, interactie en tijd voor ontmoeting.

Vieren in Laak: Sinds eind 2015 organiseren we maandelijks diensten. Iedere vierde zondag van de maand komen we bijeen. We bidden, lezen uit de Bijbel en horen een getuigenis uit de gemeenschap. En, vaste prik, we eten samen. De bezoekers van de vieringen zijn een mix van jong en oud, verschillende culturen; mensen met en zonder kerkelijke achtergrond.

Groei
Het is goed om te zien dat de geloofsgemeenschap die met niets begonnen is, nu met vallen en opstaan groeit en dat mensen ook daadwerkelijk tot geloof komen. We zijn nu op zoek naar een eigen zichtbare en vindbare plek, een thuis in het grote Laak. Een open, gastvrije plek, waar mensen kunnen binnenwaaien voor een kop koffie, een praatje, of activiteiten.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zelf ideeën om fondsen te werven, een actie te organiseren, geld in te zamelen voor het missionaire werk? Neem contact met ons op via toervoorhetgoededoel@izb.nl.

Wil je meer informatie? Heb je vragen? Laat het ons weten:
toervoorhetgoededoel@izb.nl


doel-img doel-img doel-img doel-img doel-img