Inspirerende sponsortocht

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 3 juni 2023.  Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Dit jaar is er één route voor wielrenners van 150 km.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.’

DE ROUTE
De start is bij de Brug, Hooghuizenweg 36 in Huizen. Van daar rijden we naar de Noorderkerk in Amsterdam, waarna we onze weg vervolgen naar Lelystad en tenslotte weer terugfietsen naar Huizen.


Pioniersplek 'De Brug', Huizen

Pioniersplek De Brug begon klein, 20 mensen in een viering, waaronder enkele enthousiaste vrijwilligers. Door de jaren heen is De Brug gegroeid en zijn rond de 400 mensen die deelnemen aan / betrokken zijn bij de verschillende activiteiten.
Sinds de verhuizing 2 jaar geleden naar een pittoresk kerkgebouw zetten we ons bijzonder in op verbinding met de wijk.

De Brug is opgebouwd rondom de vieringen op zondag. In de bijna 10 jaar pionieren zijn er allerlei activiteiten bijgekomen waar mensen een plekje vinden en op de een of andere manier in aanraking komen met God en geloven.
We gaan de weg in De Brug stap voor stap. Soms zoekend, vaak vol passie, soms in onzekerheid. Met regelmaat realiseren we ons dat God dit zegent. Mensen vinden God, of vinden Hem weer terug (soms na lange tijd), of blijven zoeken naar Hem. Evangelist Jan Verkerk is onze pionier/voorganger en we worden ondersteund door de IZB.

Twintigers en dertigers
We zijn al een poos met elkaar in gesprek hoe we twintigers en dertigers meer kunnen verbinden met De Brug. We ontdekten dat jonge mensen wel gezien worden, maar dat wij onvoldoende aandacht voor hen hebben. We zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om met hen te conncten en daarbij zoeken wij hulp. Met een bescheiden budget zien wij mogelijkheden om een stagiaire of afstudeerder te laten onderzoeken hoe een dergelijke community kan starten in De Brug. De opbrengst van de ‘Toer voor het goede doel’ willen we hieraan besteden.Pioniersplek 'Huis voor de ziel', Amsterdam

De Noorderkerk is een unieke plek midden in de Jordaan, voor heel de stad, een huis voor de ziel, waar iedereen welkom is. Door verschillende activiteiten maken we de Noorderkerk steeds meer tot een plek van ontmoeting en gesprek, van ontvangen en delen, om op adem te komen en verrast te worden door elkaar en door God.
Dit doen we onder andere door het organiseren van een Alpha cursus, High Tea's, lunchdiensten en diners voor de buurt. Tevens is er in de Noorderkapel ruimte om tot rust te komen, je hart te luchten of te bidden. Zo bouwen we samen met onze stadsgenoten steeds verder aan de Noorderkerk als huis voor de ziel! 

De opbrengst van de 'Toer voor het goede doel' willen we graag inzetten om de verschillende activiteiten binnen Huis voor de ZielPioniersplek 'Zuiderlicht', Lelystad

Zuiderlicht, in de Zuiderzeewijk, gaat uit van de Hervormde gemeente Lelystad en wordt begeleid door de IZB. De geloofsgemeenschap is nog in wording maar het kinderwerk staat als een huis. Elke zaterdagochtend is er club. De kinderen krijgen een mooie mix van Bijbelverhalen, ontspanning en vooral veel liefdevolle aandacht. Robert van Elst, pionier/missionair werker vertelt: ‘Als je binnenkomt vliegen meerdere kinderen je om de hals, zó enthousiast zijn ze.’ Opvallend veel kinderen zijn afkomstig uit eenoudergezinnen, met alle daaraan verbonden uitdagingen.

Het is een luxe dat het kinderwerk in het (gemeentelijke) wijkcentrum kan plaatsvinden, maar een eigen ruimte zou ideaal zijn. De zoektocht naar een plek in de wijk heeft dan ook grote prioriteit. ‘Dat is echt het allermooiste. Een locatie waar we diensten kunnen houden. Met als voordeel dat je, wanneer je ergens in de wijk iets signaleert, kunt verwijzen naar die inloopplek. Daar zit dan op bepaalde uren iemand bij wie ze terecht kunnen. Daarom zijn we nu goed om ons heen aan het kijken. Tegenover het wijkcentrum is bijvoorbeeld een touwenwinkel; een van onze teamleden hoorde dat de eigenaar vertrekt. Misschien is dat iets. En verder kunnen we terecht in, hou je vast, een naburige dansschool. De eigenaresse is zelf christen en wil de ruime zaal graag ter beschikking stellen. Dat zou ook een mooie laagdrempelige plek kunnen zijn.’

De Zuiderzeewijk is de oudste wijk van de stad en telt zo’n 6000 inwoners, van wie velen bekend zijn met (sociale) armoede. De maandelijkse uitgifte-actie van levensmiddelen is dan ook zeer welkom. Boeren in het netwerk van de pioniersplek stellen aardappelen en groenten beschikbaar.

Het woord pioniersplek zegt het al: het is pionieren. In alle opzichten. Zuiderlicht is daarop geen uitzondering. ‘Veel dingen zijn nieuw, die moet je zelf uitvinden. Wat we in elk geval niet willen is: kerkje spelen. Het is ons verlangen om er te zijn voor de wijk, dienend. We hopen dat door ons missionaire werk mensen oog krijgen voor het doel van het leven: dat ze tot bloei mogen komen. Als er samenkomsten gehouden worden, moet het initiatief daartoe ontstaan vanuit de gemeenschap. We hoeven geen kopietje te zijn van een bepaald kerkverband. Dat is ook het mooie van een pioniersplek: kerkmuren doen er niet toe. We willen als christenen met elkaar optrekken, en met elkaar Christus laten zien.’

Het sponsorgeld vanuit de 'Toer voor het goede doel' willen we graag gebruiken voor de inrichting van een ontmoetingsplek in de wijk.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zelf ideeën om fondsen te werven, een actie te organiseren, geld in te zamelen voor het missionaire werk? Neem contact met ons op via toervoorhetgoededoel@izb.nl.

Wil je meer informatie? Heb je vragen? Laat het ons weten:
toervoorhetgoededoel@izb.nl
doel-img doel-img doel-img doel-img doel-img doel-img