Inspirerende sponsortocht

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 15 juni 2019.  Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Voor de tocht, in totaal 150 kilometer, is een gevarieerd parcours uitgezet door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De opbrengst van de rit is bestemd voor het missionaire werk op de locaties die onderweg worden bezocht: het pionierswerk gericht op gezinnen in Capelle-Schollevaar (foto 1 en 2), het missionair-diaconale werk van ‘Het Badhuis’ in Zwijndrecht (foto 3 en 4) en de multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein (foto 5 en 6). Medewerkers van deze missionaire pioniersplekken geven het peloton ter plekke tekst en uitleg over hun werk.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.’


Capelle Schollevaar

De Ontmoetingskerk in Capelle-Schollevaar wil zich in de wijk bekend maken als een actieve geloofsgemeenschap, die laagdrempelig is en die zich dienstbaar opstelt in haar omgeving. Ook al zijn de beide geloofsgemeenschappen (de Christelijke Gereformeerde kerk en de Hervormde wijkgemeente) zelfstandig, ze treden als eenheid naar buiten.

In de praktijk komen we via dienstverlenende activiteiten in contact met mensen. Soms via diaconale ondersteuning via de Wijkwinkel, soms via sport- en spel activiteiten voor jongeren.

Juist het jeugdwerk in de wijk speelt binnen het missionair-diaconaal werk een belangrijke rol. We bieden hier voor kinderen, tieners en jongeren een veilige plek.

Steeds meer is het verlangen ontstaan om in Schollevaar-Oost (dat ‘ver’ van het kerkgebouw verwijderd is) te zoeken naar alternatieve vormen van kerkzijn die aansluiten bij de bewoners. Voor mensen is het een grote drempel om naar het kerkgebouw te komen. Daarom is een pioniersteam gevormd met gemeenteleden uit beide gemeentes. Het team hoopt een plek te vormen waar het geloof in Jezus Christus (uit)gedeeld mag worden. Om te kunnen pionieren zijn financiële middelen nodig. Deze middelen helpen om bijvoorbeeld een gebouw te huren, materiaal aan te schaffen, met elkaar activiteiten te ontplooien, enzovoort. We zijn dankbaar dat de Toer hieraan wil bijdragen!


Het Badhuis - Zwijndrecht

In maart 2013 is Het Badhuis aan de Prins Hendrikstraat 2 in Zwijndrecht weer heropend als huiskamer voor wijk Centrum, een plek om elkaar te ontmoeten. Hiertoe heeft de Oude Kerk als initiatiefnemer de handen ineen geslagen met de burgerlijke gemeente, de welzijnsorganisatie en het wijkplatform. Deze samenwerking heeft geleid tot een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk en voor jong en oud. Vooral de tweewekelijkse buurtmaaltijden, de kinderclubs en de computercursussen zijn enorm populair.

Het streven is dat de mensen uit de wijk (Centrum) zich thuis voelen in Het Badhuis, als in hun huiskamer. Op die manier willen we mensen op een praktische manier iets laten ervaren van Gods liefde, die ons drijft. We willen wijkbewoners laten ervaren dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Ook door hen te betrekken bij wat er georganiseerd wordt.

Drie jaar geleden is er naast de maatschappelijke activiteiten, gestart met een samenkomst op zondagmorgen. Een plek van ontmoeting en bezinning, rondom een geopende Bijbel.

De vloer van de grote zaal is hard aan vervanging toe. We hopen dat we met de opbrengst van de tour een nieuwe vloer kunnen realiseren.

Via deze link ziet u meer.


Cross Culture - Nieuwegein

Cross Culture Nieuwegein is in december 2011 ontstaan vanuit een eerste ontmoeting georganiseerd tussen gemeenteleden uit Hervormd Vreeswijk (PKN) en allochtone christenen uit het netwerk van gemeenteleden. Al snel bleek deze ontmoeting in een behoefte te voorzien. Inmiddels is een bont gezelschap ontstaan bestaande uit christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit vele landen (we hebben al meer dan 30 landen van herkomst genoteerd), met op dit moment een ‘vaste kern’ van zo’n 40 volwassenen en 10 kinderen; de vieringen worden inmiddels door 60 tot 80 mensen bezocht. In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christen. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Voor hen is Cross Culture Nieuwegein een prachtige plek om in dit nieuwe land een geestelijk thuis te kunnen vinden en geholpen te worden om zich in Nederland thuis te voelen. Met het ontstaan van Cross Culture Nieuwegein zijn we in contact gekomen met mensen die door een migratieachtergrond en verwante problemen als een taalachterstand en traumatische ervaringen soms in een sociaal isolement zijn gekomen. Juist deze groep heeft onze bijzondere aandacht. De opbrengst van de Tourvoorhetgoededoel gaat dan ook naar het diaconale werk van Cross Culture Nieuwegein.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zelf ideeën om fondsen te werven, een actie te organiseren, geld in te zamelen voor het missionaire werk? Neem contact met ons op via toervoorhetgoededoel@izb.nl.

Wil je meer informatie? Heb je vragen? Laat het ons weten:
toervoorhetgoededoel@izb.nl
doel-img doel-img doel-img doel-img doel-img doel-img